Netsim Ofisnet

Ofisnet Enterprise Plus, iş süreçlerinin her adımına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış, günümüz piyasa koşullarının sürekli değişen ve gelişen taleplerini karşılamak için çalışan bütün firmalara göre tasarlanmış, güncel çözümler sunan kapsamlı bir Ticari Yönetim Sistemi çözümüdür.

Ofisnet Enterprise Plus, firmanıza göre tanımlanabilir yapıdaki operasyonlar ile Satış Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finansman Yönetimi, Sabit Kıymet Yönetimi, Muhasebe gibi tüm iş süreçlerini uçtan uca yönetirken, Üretim, E-İş(B2B, B2C, Satın Alma Sistemi-SAS, CRM), İnsan kaynakları (PDKS, BORDRO), Müşteri İlişkileri Yönetimi(MİY-CRM), Mobil, İstasyon, Market, Restoran modülleriyle ve tüm yapıdaki çoklu döviz ve tam barkod desteği ile tümleşik bir yapı içerisinde sektörel çözümler sunar.

Ofisnet Enterprise Plus, "İşlem Kodu Tanımlama" ve "Form Özelleştirme" özelliği ile operasyonlarınızı, iş akışlarınıza ve ihtiyacınıza göre tanımlayıp yönetmenizi, tanımlanabilir yapıdaki esnek raporlaması ve bilgiye hızlı ve kolay erişilmesini sağlayan görüntüleme teknikleri ile verimliliği arttıracak etkin iş yöntemlerini ve rekabette üstünlük sağlayacak karar destek mekanizmalarını sunar.

_ Kapsamlı ürün özelliklerinin yanında öğrenme ve kullanım kolaylığı, geniş kullanıcı tabanı ve her sektöre cevap veren çözümler sunar.

_ Bilgi sistemlerinin etkin kullanımı ile işletmelerde verimliliği artırır.

_ Tüm işlemler, işleyiş süreçleri içinde farklı noktalarda oluşturulup takibi yapılabilir. Nokta bazında veya tüm noktalar için işlem değerlendirmesi yapılıp raporlar alınabilir.

_ Yasal, sektörel ve finans alanındaki yenilikler Ofisnet’in parametrik yapısı sayesinde sisteme kolaylıkla uyarlanabilir, böylece doğal sürecin devamı için zamandan kazanç sağlanır.

_ Her bölüm diğerleri ile tamamen tümleşik bir yapıdadır. İlişkisel veritabanına kaydedilen veriler sisteme bir kez kaynağından girilir ve ilgili diğer tüm kullanıcılar bilgiye her zaman erişebilir.

_ Ofisnet Enterprise Plus’ da sisteme bir kaydın kim tarafından ve ne zaman eklendiği, silindiği gibi kayıt üzerinde yapılacak hareketleri LOG dosyasında tutar. LOG dosyasında raporlanan verilerle, kullanıcı faaliyetlerinin takibi ve sorunların kaynağından izlenebilmesine yardımcı olur.

Menülere hızlı ulaşım, sık yapılan işlemler ana menü üzerinde kendilerini temsil eden ikonlar ile gösterilerek menüye çabuk erişim sağlanır, kullanıcı ihtiyaçları ve isteğine göre değiştirilebilen bir yapıdadır.

Standart kolaylaştırma araçları, birbirine benzer özellikteki cari kart, stok kartı, alış-satış, stok, finans vb.. gibi tüm işlemler çoğaltılabilir. Hatta örnek olarak bir sipariş işlemini sadece sipariş olarak değil; teklif, satış ve diğer uygun ihtimal işlemler olarak da çoğaltmak mümkündür. İşlemler ve tanım kartları; XML olarak veri gönder ile dışarı gönderebilir, veri yapısı uygun başka bir XML dosya veri al ile içeri alınabilir, doküman bağlantısı yapılabilir. Ekranlara bağlı İlgili raporlara önizleme veya yazdırma işlemi yapılabilir.

İşlem noktası yapısı, Ofisnet’ in önemli ve etkin kullanımda ayrıcalık gösteren özelliklerinden biri de İşlem Noktası yapısıdır. Bu özellik sayesinde işletmenin departmanları, şubeleri ve istenen sayıda eklenebilecek alt iş yerleri hiyerarşik bir yapıda ayrı ayrı bölümlendirilebilir. Her bir noktaya o noktada işlem görecek kasa, banka alt hesabı, personel, stok yeri, takip hesabı ataması yapılabilir. İşlem noktası yapısı ile tek bir veritabanı içerisinde hiyerarşik düzen işletme içerisinde uygulanabilir hale gelmiştir. Her bir işlem noktası için ayrı ayrı ve tüm noktalar bazında kar-zarar ve gelir-gider durumları izlenebilir ve performans değerlendirmesi yapılabilir. Tüm işlemlere işlem noktası ve personel ataması yapıldığı için işin kim tarafından ve hangi noktada yapıldığı izlenebilir.

Barkod’lu Sistem, tüm alış-satış ve stok hareketlerinin stok seçim işlemleri barkod okuyucu ile yapılabilir ve istenen stoklar için barkod basılabilmektedir. Üretimde, sahada, depo yönetiminde, perakende işlemlerinde ve stoksal işlemlerin tümünde barkoda ilişkin işlemlerde kullanılır.

Güvenlik, sistem yöneticisi tarafından kullanıcı ve gruplara atanacak yetkiler menü veya kayıt bazında yapılabilir. Kayıt görme, ekleme, değiştirme ve silme yetkileri, istenen kullanıcı ve kullanıcılardan oluşturulan gruplara verilebilir. Bilgi sisteminin güvenliği erişim kontrolleriyle sağlıklı bir şekilde yürütülebilir.

Çoklu döviz sistemi, Ofisnet, kasa, banka, alış-satış, stok gibi farklı döviz gerektiren tüm işlemlerde çoklu döviz sitemini kullanma olanağını sağlar. Sistemde standart döviz tanımları otomatik olarak yüklenebildiği gibi diğer istenen tüm döviz çeşitleri eklenebilir. İşlem içerisinde her bir işlem satırı için farklı döviz seçeneği kullanılabilir. Tanımlanan kur tiplerinden hepsi işlem görebileceği gibi (tekrar gerektiren tüm kayıtlar gibi (işlem noktası, personel, vb.. )) işlemler için öndeğer tanımlanarak pratik iş akışı sağlanır. Günlük kurlar geriye dönük takip edilebilir. Kur bilgileri internetten otomatik olarak güncellenebilir, istenirse manuel olarak da giriş mümkündür.

Raporlama ve arayüz tasarımı Ofisnet’ in tüm bölümlerinde işlemlerin sonuçlarıyla ilgili karar ve analiz imkanı sunan ilgili standart raporlar mevcuttur. Standart raporlar üzerinde çoğaltma işlemi yaparak değişik alanlar ekleme, istenmeyen alanların çıkarılması ve gerekli hesaplamalar rapor tasarımına uygulanabilir. İstenirse baştan yeni bir raporu kullanıcı kendi istekleri doğrultusunda tasarlayabilmektedir. Rapor tasarımlarında renk, font gibi görsel özellikler değiştirilebildiği gibi şirket logosu veya istenen imajlar eklenebilir. Raporlama için yeni filtreler eklenebilir, sorgulamalarda değişiklik yapılabilir. Rapor görüntüleri, metin, Excel, PDF, tablo, XML, htm, rtf uzantılı kaydedilebilir, mail gönderilebilir. Ofisnet ‘ te formlar da ihtiyacı ve pratikliği sağlama doğrultusunda istenen şekilde tasarlanabilir. İstenmeyen kolonlar eklenip çıkarılabilir, renk, font değişiklikleri uygulanabilir, gereksiz görülen veri giriş alanları kullanım dışı bırakılabilir. Ofisnet’te liste şeklindeki tüm yapılar üzerindeki veriler, kopyalanarak herhangi bir metin (Word, Excel, Notepad vb..) ortamına yapıştırılabilir.