Yazar Kasa POS Nedir?

Yazar kasa POS, kısaca POS ve yazar kasa özellikli iki cihazın birleşiminden doğan bir cihazdır. Burada “POS” terimi EFT POS’ları yani kredi kartı ve ATM kartlarıyla ödeme yapıldığı sırada, ödemeyi almakta kullanılan cihazı kasteder.
Bu cihazların özelliği; bir kredi kartı ya da ATM kartıyla elektronik olarak ödeme yaptığınızda, yapılan ödemeyle ilgili kayırları GİB’in veri tabanına göndermesi ve anında fiş kesmesidir. Böylece ödemeyle ilgili kayıtlar anında alınır, yedeklenir ve saklanır. Bu da vergilendirme süreçlerini kayıt altına alırken, denetimin elektronikleşmesi kayıt dışı satışların (dolayısıyla vergi kaçırılmasının) önüne geçmeyi amaçlar.

ÖKC ve yazar kasa POS aynı şey mi?

ÖKC; “ödeme kaydedici cihaz” ifadesinin kısaltmasıdır. Ödemeleri herhangi bir cihaz ya da yazılım kullanarak kayıt altına alabilirsiniz elbette; ancak burada devletin ilgilin kurumunun, yani Maliye Bakanlığının gözünde neyin ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edildiği önemlidir. İşte özellikle son dönemlerde gündemde yer işgal eden ÖKC ve yeni nesil ÖKC tartışmalarının kaynağı budur.
ÖKC’lerin özelliklerini belirleyen yönetmelikler ve konuyla ilgili sürecin geçmişi, bugünü ve geleceğiyle ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Devletin ÖKC’lerle ilgili yaptığı değişikliklerin amacı kayıt dışı ticareti ve para alışverişini azaltmaktır. Bu nedenle GİB, olabildiğince fazla vergi mükellefini, hatta mümkünse tüm mükellefleri, kademe kademe bu sisteme geçirmek üzere gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapmaktadır.