İstasyon Modülü
İstasyon modülü, istasyon işlemleri ile ticari alanı bütünleştiren ve tam entegre çalışan yapısıyla istasyonlara çözüm sunmaktadır. İstasyon müşterilerinin ihtiyaçlarını dinleyip, anlayan ve bu doğrultuda çözüm geliştirebilir yeteneğine sahip olması, istasyon firmalarına açık bir rekabet avantajı sunmaktadır.

Bütünleşik Sistem

Firmaya ait akaryakıt satış noktası, market ve arka ofis yönetimini sağlar. Akaryakıt satış noktasında, vardiya, fiyat ve personel değişimlerine genel bir çözüm getirerek, her bir hesap kesim işlemi sonucunda cari, stok, banka ve kasada hareket oluşturan ve analiz edilebilen yönetim sistemidir. Bir istasyon için gerekli olan, akaryakıt istasyonu, market, arka ofis işlemleri ve muhasebe tek bir elden yönetilebilir. Başka yazılımlara ihtiyaç hissettirmez. Birden fazla istasyon tek bir yerden yönetilebilir, veresiye takibi, cari filo-araç bilgileri girilip takip edilebilir.

Firma Yapısını Uyarlama

Firmaya uygun istasyon yapısı kolayca tanımlanabilmektedir. İstasyon, depo, pompa, vardiya tanımları pratik bir şekilde yapılır.

Hesap Kesiminde Fonksiyonellik

Hesap kesim işlemi, istasyon yapısı tanımlandıktan sonra, tanımlı pompalardan hesabı alınacak olanın seçimi ve bunu takiben son sayaçların girişi ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Pompalara sayaç girişleri manuel yapılabildiği gibi, Turpak ve Asis üzerinden de bilgiler otomatik olarak çekilebilmektedir. Hesap kesimi sırasında, hesabın kesildiği zaman aralığında yapılmış olan veresiye satışların, nakit satışların ve kredi kartı satışlarının toplamı otomatik gelir, istenirse manuel olarak da girilebilir. Stoklar depolara bağlanıp, sadece o depodan stok girişi çıkışı yapılması sağlanabilir.

Vardiya

İlgili vardiyaya ilişkin sonradan veresiye satışı girilmesi durumunda kullanıcı hiç zorlanmadan işlemi tek tuşla ilgili hesap kesimine yansıtabilir. Vardiya saati içerisinde yapılan aktarmaların takibi de kolayca yapılabilir. Vardiya personellerinin getirdiği nakit, kredi kartı, slip ve veresiye satış toplamlarını kontrolü sonunda açık ya da fazla çıkan farkın tamamı ya da istenen kısmı vardiyadaki personellerin hesabına tek tuşla yansıtılabilir.