E-Defter
Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik olarak oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulmuş sistemdir. E-Defter sistemine dâhil olabilmek için GİB’e başvurmalı, mali mühür ile zaman damgası alınmalı ve sistemle uyumlu uygulamaya sahip olunmalıdır.

Ofisnet Muhasebe ile birlikte:
Netsim Ofisnet Muhasebe ile birlikte Netsim E-Defter Uygulaması kullanıldığında; GİB ile tam uyumlu çalışarak tüm güncellemeleri mevzuata uygun ve zamanında uygulamayı, Web servis sayesinde GİB E-defter portalına bağlanmaya gerek kalmadan program içinden beratları gönderme imkânını,

Aktarımsız E-Defter Hazırlama:
Ofisnet içindeki fişlerin dışarı aktarılmadan e-defter hazırlanabilmesini, E-defter oluşturulan hareketlerin kayıt değiştirilmezliği ve güvenliği ile veri bütünlüğünü, Yevmiye satır numarası program içerisinden verilerek fiş detayı takip kolaylığını, Birden çok şubeli yerlerde ayrı veya birleşik E-defter oluşturabilmeyi, Şema ve şematron kontrolleri yapılarak veri düzenini sağlar.

E-Defter Kullanmanın Kazandırdıkları

  • Noter tasdik derdi yoktur, bu işlemler elektronik ortamda yapılır,
  • Yazdırma için gerekli kâğıt, baskı ve diğer muhtelif sarf malzemesi masraflarından tasarruf sağlar,
  • Kâğıda baskı yapılmadığından fiziksel arşivleme ortamına gerek yoktur,
  • İş gücünden ve zamandan tasarruf sağlar,
  • Çevreyi korumaya katkıda bulunur,
  • Elektronik denetim, paylaşım, uzaktan erişime uygun zemin hazırlar,
  • İmzalanan defterlerin değişmezliği, güvenliği ve doğrulama ile bütünlük sağlanır.